pantlika


Direkt zum Seiteninhalt

CélunkA csoport célja és feladata

- Megismertetni a magyar népi játékok gazdag és változatos világát, néptáncaink egyszerü mozgását és típusait.
- Népi hagyományokon alapuló játékos, táncos nevelés és a kultúra megalapozása,müvészi ismeretük és látókörük fejlesztése.
- Énekes, táncos játékokkal élmények sokaságának biztosítása.
- A gyermekek életkorának megfelelö táncanyag, mozgásanyag használata.
- Mozgásanyaggal az értelmi, anyanyelvi, alkalmazkodó, közösséget formáló képességek fejlesztése.

Tartalmi megvalósítás:

4-9 éves életkorú gyermekek részére.

A foglalkozások, játékok , fö vázát a természet rendje adja; az évszakok, hónapok, idöjárás változásai. Ezek rigmusokban, mondókákban,dalokban tükrözödnek.
A népszokások, jeles napok köréböl csak annyit merítünk, amennyi a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelel.
Pl.: Szüret, Adventi ünnepkör, Farsang, Tavaszi ünnepkör
A játékok kiválasztásánál igyekszünk olyan kapcsolatot teremteni, hangulati vagy egyéb összetartozó elemet keresni az egyes gyermekjátékok fajtái között, hogy az élményt nyújtson a gyermekek számára.


Énekes- táncos játékok formái, lépései:

Formái: - kör, ki- és befordulás, fogyó-gyarapodó
- párcserélö játékok
- sorjáték, áthúzó sor, páros vonulás
- kanyargós járás, hullám, csiga
- szerepjátszó, hidas, párbeszédes, kendös és eszközös játékok
Lépések: - séta, futó, egy és kétlépéses csárdás, tovahaladó csárdás, höcögö, láblengetés, ringó, cifra, rugózás

A zene, a mozgás, az énekes játék, a gyermeki lét egyik fö öröme.
(Foltin Jolán)
Erre alapozva az anyanyelvi játékokkal egyidejüleg olyan alapfokú ismereteket sajátítanak el, melyek során a gyermekek megízlelik a közös dal és játékok örömét, boldogságát.


Várható fejlödési eredmények:

- Olyan müvészi hajlamok kibontakoztatása, melyek segítségével képessé válnak a magyar néptánc alapjainak megvalósítására.
- Beszédhez hasonló alapszókincs megléte a táncban; megörzött, hagyományos mozdulatok, mozgáselemek, bátor, szép kivitelü alkalmazása.
- Néphagyományok, népi játékok ápolásával hordozzák a népi kultúrát, tiszteljék, szeressék a magyar népszokásokat.


A foglakozások során és az elméleti anyaghoz a következö szakirodalmakat használjuk:

Nagy Béláné: Táncjátékok az óvodában. Kiadó: Óvónök Modern Kiskönyvtára (1989.)
Foltin Jolán- Tarján T. Katalin: Játék és tánc az óvodában (2004)
Neuwirth Annamária: Játék és tánc az iskolában (2002)
Forrai Katalin : Ének-zene az óvodában (1991)
Benedek Krisztina, Sándor Ildikó: Útravaló. Kiadó: Hagyományok Háza Budapest, 2010
Papp Kornélia: Szájról szájra, kézröl kézre. Szentendre 2006

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü